- Amphorina farrani , (Alder & Hancock, 1844)

Length

Tot ca. 23 mm.

Karakteristieke kenmerken

Grote gezwollen cerata op het midden van de rug. Kleinere en minder gezwollen cerata op zijkanten van lichaam. Geeloranje tot oranje pigmentvlekken op de rug is soms volledig afwezig. Wit, geeloranje of zelden zwarte pigmentkappen op cerata en de uiteinden van rhinoforen en koptentakels. Mogelijke Nederlandse waarnemingen waren uitsluitend met wit pigment op de uitsteeksels.

Andere kenmerken

Lengte tot 23 mm. Voorzijde voet met uitstekende afgeronde lobben. Cerata in tot 10 gepaarde dwarsrijen met tot 5 cerata per rij per zijde vlak voor het midden van de rug. Kale spitse staart.

Te verwarren met

Bleke- en Witgezoomde knuppelslak.

Kleur

Zeer variabel. Lichaam is semi-transparant grijs. Bruine ring op rhinoforen zeer vaag of afwezig. Geen bruinpigment op de cerata. Weinig tot geen witte pigmentvlekjes op cerata, lichaam en voet. Pigment op uiteinden rhinoforen en koptentakels loopt vaak door tot over de helft van de uitsteeksels maar kan ook nagenoeg volledig afwezig zijn.

Eikapsel

Een kort breed wit lint dat variabel in tot twee windingen op het voedsel wordt afgezet [geen afb.]. Niet te onderscheiden van het eikapsel van de Witgezoomde- en Bleke knuppelslak. Alleen eikapsels die bij met zekerheid gedetermineerde dieren zijn aangetroffen mogen als behorende tot deze soort worden geregistreerd. Alle andere waarnemingen van eikapsels worden geregistreerd als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex.

Voedsel

Grotere struikvormige hydropoliepen zoals Zeepluim , Lange zeedraad en andere soorten Obelia.

Seizoen-trends

Weinig informatie. Mogelijk hier in winter tot zomer aangetroffen.

Verspreiding in Nederland

Eerste waarneming van een drietal mogelijke exemplaren in februari 2003 bij Scharendijke in het Grevelingenmeer. Sindsdien schaarse niet bevestigde waarnemingen uit uitsluitend de westelijke en centrale Oosterschelde en Grevelingenmeer.

Europa

Noorwegen, Britse Eilanden tot in westelijke Middellandse Zee.

Synonyms

Eubranchus farrani

More information

Taxanomie details Amphorina farrani op World Register of Marine Species
Gezwollen knuppelslak
Gezwollen knuppelslak
Eggs
Gezwollen knuppelslak
Foodname (Scientific):
Gezwollen knuppelslak
Total observations per year
Total observations
Divespots