- Doris pseudoargus , Rapp, 1827

Lengte

Tot ca. 12 cm.

Karakteristieke kenmerken

Forse zeenaaktslak. het mantel schild is dicht bezet met halfronde wratten in twee afmetingen. De grotere wratten zijn niet allemaal opvallend wit gekleurd. Rhinoforen staan in zakjes met een lage rand van wratjes. De rhinoforen kunnen daarin teruggetrokken worden.

Andere kenmerken

Lengte tot 12 cm. Ovaal en breed mantelschild. Rhinoforen schuin in de breedte gelamelleerd. De kop met twee rudimentaire, nagenoeg onzichtbare koptentakels (bij Millennium-wratslak: kort maar goed zichtbaar) wordt volledig bedekt door het mantelschild. Geen pigmentvlekken aan de onderzijde van de mantelrand. Kieuwkrans met 8-10 drievoudig geveerde kieuwen.

Te verwarren met

Millennium-wratslak Geitodoris planata.

Kleur

De meeste Nederlandse waarnemingen zijn van dieren met een eenkleurige oranje tot geel mantelschild. De kieuwkrans is vaak iets donkerder dan de mantel. Elders meestal bleekgrijze, geelbruine of oranje dieren met grote paarse,  lichtbruine, witte, zwarte en/of groene vlekken.

Eieren

Grote vuilwitte golvende, brede en platte linten, die vastgehecht op de zijkant, in een  spiraal met 2-4 linksgedraaide windingen, afgezet worden op het substraat. De embryo's zitten met kleine aantallen in blaasjes, die in transversale rijen in de snoer zijn gerangschikt. Kunnen verward worden met de eiersnoeren van de Satijnslak Jorunna tomentosa en Millennium-wratslak Geitodoris planata.

Prooi

Sponzen, Porifera: met name korstvormige sponzen, zoals de Gewone broodspons Halichondria panicea en Bleke piekjesspons Hymeniacidon perlevis.

Endo- en Ectoparasieten

Een door de ectoparasitaire copepode Doridicola agilis aff. geïnfecteerde slak is in 2015 op de Klaverbank, Noordzee, waargenomen. Er zijn nog geen Nederlandse waarnemingen bekend van copepode endoparasieten in deze soort.

Seizoenstrend

Nederlandse waarnemingen zijn schaars. Jaarlijks hooguit slechts enkele waarnemingen. Is wel het gehele jaar door waargenomen. Eiersnoeren: voorjaar tot in najaar. Elders in Europa wordt de soort ook gedurende het gehele jaar waargenomen, met de meeste waarnemingen van november t/m augustus.

Verspreiding Nederland

Zeldzaam in de Zeeuwse Delta. In de Noordzee waarschijnlijk veel algemener. Vanaf het intergetijdengebied tot alle dieptes: Waargenomen bij o.a. Den Helder, Westerschelde (Vlissingen), Centrale en Westelijke Oosterschelde, Grevelingenmeer, Westerschelde en op wrakken in de Noordzee. Geen recente waarnemingen in het Veerse Meer en Haringvliet.

Verspreiding Europa

Elders tot 300 mtr. Van IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot Brittannië, Ierland,Nederland, België, Frankrijk, Iberisch Schiereiland tot in het Middellandse Zeegebied.

Synoniemen

Archidoris pseudoargus, Archidoris tuberculata, Doris areolata, Doris brittanica, Doris flavipes, Doris leuckarti, Doris leuckartii, Doris mera, Doris schembrii, Doris tuberculata

Meer informatie

Taxanomie details Doris pseudoargus op World Register of Marine Species
Citroenslak
Citroenslak
Eikapsel
Citroenslak
Voedsel (Wetenschappelijk):
Citroenslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen