- Dendronotus complex , n.a.

Length

Tot ruim 5cm

Karakteristieke kenmerken

Boompjesslakken die kleiner zijn dan 8 cm en niet op Zeecypres zitten. Onregelmatig vertakte kopuitsteeksels. Rhinoforen in hoge schede met onregelmatig vertakte hoge uitsteeksels langs de rand. Cerata, onregelmatig vertakt in twee lengte rijen op richels op zijkanten van rug.

Complex:

Exemplaren van Kleine - en Grote boompjeslak die kleiner zijn dan 8 cm en niet op Zeecypres aangetroffen worden zijn onderwater of macroscopisch niet van elkaar te onderscheiden. Alleen dieren groter dan 8 cm behoren zeer waarschijnlijk tot de soort Grote boompjesslak. Dieren tot 5 cm fouragerend op Zeecypres behoren zeer waarschijnlijk tot de soort Kleine boompjesslak. Uitsluitend eikapsels die in directe nabijheid van gedetermineerde dieren aangetroffen worden mogen als behorende tot de soort worden gemeld. Alle andere dieren en eikapsels moeten worden geregistreerd als behorende tot het Boompjesslak-complex. Zie ook de beschrijvingen bij de beide soorten.

Te verwarren met

Onmiskenbaar als een boompjesslak.

Kleur

Basiskleur is semi-transparant grijswit met bruine tot roodbruine vlekken en strepen. Soms ontbreken deze en zijn dieren bijna wit tot geel.

Eikapsel

Witte, soms roze snoer met een onregelmatige golvende structuur die slordig om het voedsel wordt afgezet.

Voedsel

Diverse hydropoliepen: o.a. Penneschaft, Gorgelpijppoliep, Zeecypres e.a. andere soorten hydropoliepen.

Seizoen-trends

Dieren en eikapsels kunnen het gehele jaar aangetroffen worden met een piek in winter tot zomer.

Verspreiding in Nederland

Langs gehele Nederlandse kust en in Noordzee. Zelden in Grevelingenmeer.

Europa

Langs Europese westkust: noordelijk tot in arctisch gebied. Zuidelijk tot aan Frans westkust.

More information

Taxanomie details Dendronotus complex op World Register of Marine Species
Boompjesslak-complex
Boompjesslak-complex
Eggs
Boompjesslak-complex
Foodname (Scientific): Hydrozoa
Boompjesslak-complex
Total observations per year
Total observations
Divespots