- Fjordia lineata , (Lovén, 1846)

Length

Tot ca. 30 mm.

Karakteristieke kenmerken

Witte strepen op alle uitsteeksels, kop, rug en zijkanten van voet.

Andere kenmerken

Lengte tot 50 mm. Hoeken van voorrand voet spits uitgetrokken. Twee gladde spitse koptentakels zijn iets korter dan rhinoforen. Rhinoforen nauwelijks gerimpeld met zeer kleine afgeronde wratten. Cerata in 4-8 paar nauwelijks te onderscheiden clusters op richels op zijkanten van rug.Centrale rug en staart zonder cerata.

Te verwarren met

Kleur

Eikapsel

Een slordige compacte kluwen van een witte onregelmatig golvende draad met omgeslagen U-vormige lussen [afb. 4, 5, 6]. Niet te onderscheiden van andere waaierslakken.Penneschaft, Gorgelpijppoliep e.a. hydropoliepen.

Seizoen-trends

Volwassen dieren en eikapsels worden voornamelijk aangetroffen in voorjaar en zomer.

Verspreiding Nederland

Schaarse soort die infrequent op alle dieptes aangetroffenwordt. In centrale en westelijke Oosterschelde en in Noordzee op wrakken en boeien. Sinds 1954 (aangespoeld) en 1999 gevestigd in Nederland aangetroffen.

Verspreiding Europa

Noorwegen, Zweden, Britse Eilanden tot in Westelijke Middellandse Zee.

Synonyms

Flabellina lineata

More information

Taxanomie details Fjordia lineata op World Register of Marine Species
Witgestreepte waaierslak
Witgestreepte waaierslak
Eggs
Witgestreepte waaierslak
Foodname (Scientific): Hydrozoa
Witgestreepte waaierslak
Total observations per year
Total observations
Divespots