- Amphorina linensis , Garcia-Gomez, Cervera & Garcia, 1990

Length

Tot ca. 23 mm.

Karakteristieke kenmerken

Grote gezwollen cerata op het midden van de rug. Kleinere en minder gezwollen cerata op zijkanten van het lichaam. Variabele witte pigmentvlekjes langs rand van voet en op staart. Geen bruin pigment op cerata. Variabele oranje tot bloedrode pigmentvlekken, soms met bruin gemengd op de rug, vanaf de rhinoforen tot op de staart. Ook op de zijkanten van het lichaam en soms kleine vlekjes op de basis van rhinoforen. Deze oranje pigmentering is soms afwezig.

Andere kenmerken

Lengte tot ruim 20 mm. Top en voet van gladde rhinoforen zijn enigszins dikker dan het middelste deel. Lichaam is breder dan de voet. Relatief lange kale staart. De voorrand van de voet hoekig, zonder uitstekende lobben. Rhinoforen ongeveer 2x de lengte van de gladde koptentakels. Middendarmkliervertakkingen enigzins rimpelig. Gladde cerata in tot 11 of meer onduidelijke gepaarde dwarsrijen met maximaal 6 cerata per rij per zijde vlak voor het midden van de rug.

Te verwarren met

Bleke- en Gezwollen knuppelslak. Zie ook Bleke knuppelslak-complex.

Kleur

Waarschijnlijk redelijk variabel: lichaam semi-transparant wit tot grijzig. Brede bruine band op midden van rhinoforen is soms vaag tot nagenoeg afwezig. Soms met heel veel witte pigmentvlekjes over het gehele lichaam en de cerata. Uiterste punten van de koptentakels en rhinoforen semi-transparant, daaronder wit pigment. Licht geelbruine tot groenbruine middendarmkliervertakkingen in semi-transparante cerata.

Eikapsel

Kort breed wit lint dat variabel in tot twee windingen gekruld op het voedsel wordt afgezet, niet te onderscheiden van het eikapsel van Bleke- en Gezwollen knuppelslak. Alleen eikapsels die bij met zekerheid gedetermineerde dieren zijn aangetroffen mogen als behorende tot deze soort worden geregistreerd. Alle andere waarnemingen van eikapsels worden geregistreerd als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex.

Voedsel

Grotere struikvormige hydropoliepen zoals Lange zeedraad en waarschijnlijk ook andere soorten Obelia en Laomedia.

Seizoen-trends

Nederlandse waarnemingen van dieren en eikapsels vooral uit zomer en najaar.

Opmerking

de soort is pas in 1990 door de wetenschap beschreven als een afsplitsing van de Gezwollen knuppelslak. Deze publicatie is in Nederland pas in 2016 voor het eerst gelezen en pas toen is de soort aan de Nederlandse faunalijst toegevoegd. De oudste Nederlandse waarnemingen uit foto-archieven zijn tot nu toe van juni 2008 in het Grevelingenmeer.
Er is nog maar weinig bekend van de ecologie en eikapsels van deze soort. Veel historische registraties van de Bleke- en Gezwollen knuppelslak zijn mogelijk van deze nieuwe soort. Oude en nieuwe waarnemingen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het de Bleke-, Gezwollen of Witgezoomde knuppelslak betreft worden onder de naam "Bleke knuppelslak-complex" opgeslagen.

Verspreiding in Nederland

Voorlopig vooral bekend uit de centrale en westelijke Oosterschelde en Grevelingenmeer. Mogelijk ook in Noordzee en Waddengbied. Sinds tenminste 2008 in Nederland aangetroffen.

Europa

Britse Eilanden en Iberisch Schiereiland. Mogelijk langs de gehele West-Europese kust.

Synonyms

Eubranchus linensis

More information

Taxanomie details Amphorina linensis op World Register of Marine Species
Witgezoomde knuppelslak
Witgezoomde knuppelslak
Eggs
Witgezoomde knuppelslak
Foodname (Scientific):
Witgezoomde knuppelslak
Total observations per year
Total observations
Divespots