- Aeolidia papillosa-complex

Length

Tot ca. 12 cm

Karakteristieke kenmerken

Grote slakken met spits uitgetrokken punten aan voorzijde van voet. Veel van de gladde vingervormige cerata zijn ongeveer even groot en staan in tot meer dan 20 dwarsrijen op beide zijden van rug tot voor rhinoforen. Gladde rhinoforen niet in een schede.

Andere kenmerken

Lengte tot 12 cm. Grote en Gekrulde vlokslak zijn met elkaar vergelijkbaar wat afmetingen, externe anatomie en pigmentering  betreft. Daardoor zijn de soorten onderwater en op foto soms lastig tot haast onmogelijk van elkaar te onderscheiden. Alleen dieren met zeer typische cerata patronen kunnen met redelijke zekerheid gedetermineerd worden. Zie ook de afzonderlijke soortbeschrijvingen. Alle niet met zekerheid gedetermineerde grotere vlokslakken moeten geregistreerd worden als behorende tot het Grote vlokslak-complex. Voor deze naam is gekozen omdat de Grote vlokslak waarschijnlijk in de Nederlandse kustwateren vaker aangetroffen kan worden dan de andere soort.

Te verwarren met

Juveniele dieren zijn te verwarren met andere Nederlandse soorten vlokslakken.

Kleur

Lichaam en cerata zijn zeer variabel gekleurd: wit. grijs, crèmekleurig, lichtbruin tot bijna zwart. Zeer variabele patronen van witte, bruine of zwarte puntjes op het gehele lichaam en alle uitsteeksels. Een variabele gele of witte driekoekige vlek op de kop met variabele uitlopers over de koptentakels.

Eikapsel

Dik, gelatineus, in dwarsdoorsnede rond snoer, meestal compact gevuld met witte, roze, lichtgele of lichtoranje korte staafjes dat een onderbroken draad met omgeslagen lussen vormt. Linksgewonden spiraal meestal met 1-3 windingen.Alleen eikapsels, aangetroffen bij met zekerheid gedetermineerde dieren, mogen als behorende tot deze soort worden geregistreerd. Alle andere waarnemingen van eikapsels worden geregistreerd als behorende tot het Grote vlokslak-complex.Zeeanemonen: Zeedahlia, Zeeanjelier e.aZee-anjelier, Zeedahlia en andere zee-anemonen o.a. de Gewone slibanemoon soorten

Seizoen-trends

Vooral in winter en voorjaar, maar kan het gehele jaar aangetroffen worden.

Verspreiding Nederland

Algemeen. Dieren kunnen langs gehele Nederlandse kust en in Noordzee aangetroffen worden.

Verspreiding Europa

Langs gehele Europese westkust tot aan Portugese westkust.
Grote vlokslak-complex
Grote vlokslak-complex
Eggs
Grote vlokslak-complex
Foodname (Scientific):
Grote vlokslak-complex
Total observations per year
Total observations
Divespots