- Amphorina pallida-complex

Length

Tot ca. 23 mm

Karakteristieke kenmerken

Grote gezwollen, gladde cerata op centrale rug. Cerata aan zijkant van lichaam veel kleiner. Gladde lange rhinoforen niet in een schede.

Andere kenmerken

Lengte tot ca. 23 mm. Anders dan de hier zeer zeldzame Driekleurige knuppelslak zijn de Witgestreepte-, Gezwollen- en Bleke knuppelslak overeenkomstig in exerne anatomie en overlappend met hun zeer variabele kleurpatronen. Daardoor zijn de soorten onderwater en op foto zeer lastig tot haast onmogelijk van elkaar te onderscheiden. Alleen zeer typisch gekleurde dieren kunnen redelijk zeker gedetermineerd worden. Zie ook de afzonderlijke soortbeschrijvingen. Alle niet met zekerheid gedetermineerde grote knuppelslakken kunnen geregistreerd worden als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex. Voor deze naam is gekozen omdat de Bleke knuppelslak waarschijnlijk in Nederlandse kustwateren vaker aangetroffen kan worden dan de andere twee soorten.

Te verwarren met

Andere soorten grote knuppelslakken: o.a driekleurige knuppelslak.

Kleur

Semi-transparant witgrijs lichaam. Zeer variabele patronen van witte puntjes op gehele lichaam en alle uitsteeksels en oranje tot rode en bruine vlekken op de rug. Soms met uitsluitend en zeer variabel wit pigment. Dieren met bruin pigment op cerata zijn zeer waarschijnlijk altijd een Bleke knuppelslak.

Eikapsel

Een kort breed wit lint dat variabel wordt afgezet op het voedsel in tot twee windingen. Eikapsels van de Witgezoomde-, Gezwollen en Bleke knuppelslak zijn niet te onderscheiden. Alleen eikapsels, aangetroffen bij met redelijke zekerheid gedetermineerde dieren, mogen als behorende tot de soort worden geregistreerd. Alle andere waarnemingen van eikapsels worden geregistreerd als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex.

Voedsel

Diverse struikvormige hydropoliepen van m.n. de geslachten Obelia en Laomedia.

Seizoen-trends

Vooral in voorjaar tot najaar.

Verspreiding in Nederland

Dieren kunnen langs gehele Nederlandse kust en in Noordzee aangetroffen worden.

Europa

Langs gehele Europese westkust tot in Middellandse Zee.

Synonyms

Eubrachus pallidus-complex
Bleke knuppelslak-complex
Bleke knuppelslak-complex
Eggs
Bleke knuppelslak-complex
Foodname (Scientific):
Bleke knuppelslak-complex
Total observations per year
Total observations
Divespots