- Elysia viridis , (Montagu, 1804)

Length

Tot ca. 45 mm.

Karakteristieke kenmerken

Vleugelvormige aanhangels die aan de voorzijde het breedst zijn. Gladde rug. Holle rhinoforen met open naad over de gehele lengte.

Andere kenmerken

Lengte tot 45 mm. Afgeplat lichaam. Vleugelvormige aanhangsels kunnen over rug gevouwen worden. Voorzijde voet met afgeronde hoeken. Vertakte middendarmklier op rug door huid zichtbaar als vertakte lichtere lijnen.

Te verwarren met

Onmiskenbaar

Kleur

Wordt bepaald door het voedsel. Basiskleur is groen bij een dieet van grootcellige groenwieren [afb. 1, 2 en 3]. Oranje rood bij een dieet van zachte roodwieren en wit bij een dieet van zachte bruinwieren. Met variabele blauwe. soms gele, groene of rode puntjes.

Eikapsel

Grijze tot witte linksgedraaide platte, dichte spiraal vaak afgezet op het voedsel.Bij voorkeur grootcellige groenwieren als Viltwier en Vederwier. 's winters en in het voorjaar ook zachte rood- en bruinwieren.

Seizoen-trends

Dieren worden het gehele jaar aangetroffen. Grootste aantallen van april tot december. Minder gedurende strenge winters. Kan lokaal uitsterven in langdurige zeer strenge winters. Eikapsels van juni tot december met een piek in de zomer en vroege herfst.

Verspreiding Nederland

In de ondiepe wierzones van de Zeeuwse Delta. Zelden in de Waddenzee (Texel), niet in de open Noordzee. Sinds 1899 in Nederland aangetroffen.

Verspreiding Europa

Van Noorwegen tot in de Middelaandse zee.

More information

Taxanomie details Elysia viridis op World Register of Marine Species
Groene Wierslak
Groene Wierslak
Eggs
Groene Wierslak
Foodname (Scientific):
Groene Wierslak
Total observations per year
Total observations
Divespots