- Facelina auriculata , (Müller, 1776)

Length

Tot ca. 40 mm.

Karakteristieke kenmerken

Bovenste helft rhinoforen met 20-30 dunne dwarslamellen. Witte pigmentkap op cerata maskeert cnidosac, is niet scherp begrensd maar loopt meestal in een onderbroken lijn op voorzijde naar beneden door. Geen wit pigment op uiteinden van rhinoforen.

Andere kenmerken

Lengte tot 40 mm. Een relatief slanke slak. Voorrand voet met spits uitstekende hoeken. Koptentakels veel langer dan rhinoforen. T.o.v de Brede ringsprietslak kortere, ook spitse cerata, in tot 6 gepaarde, vaak duidelijke clusters. Spitse kale staart.

Te verwarren met

Brede ringsprietslak.

Kleur

Lichaam is semi-transparant grijswit met een rose vlek in de kop, soms een rose of blauwe waas in gehele kop. Blauwe waas vaak ook op rug achter rhinoforen en in de geleiachtige schede van cerata. Uiteinde koptentakelsmet met wit pigment. Op rhinoforen uitsluitend een oranjegele tot goudkleurige pigmentvlek. Middendarmkliervertakkingen altijd intens gekleurd roserood tot rood, paars, soms bruin. Witte of blauwe streep op staart.

Eikapsel

Dunne licht golvende snoer die in een linksgewonden onregelmatig golvende spiraal met soms tot 6 of meer windingen op vlak substraat wordt afgezet. Met tot 2.500 eitjes. Of als een kluwen op uitstekend zacht substraat. Niet te onderscheiden van eikapsel Brede ringsprietslak.

Voedsel

Een voorkeur voor Penneschaft, Gorgelpijppoliep en diverse andere hydropoliepen van o.a. het geslacht Obelia en Laomedea.

Seizoen-trends

Met name in winter en voorjaar. Niet in de herfst.

Verspreiding in Nederland

Frequent tot sporadisch in de centrale en westelijke Oosterschelde, Westerschelde, Den Helder en Texel. Sinds 1992 met zekerheid in Nederland aangetroffen, mogelijk al veel eerder sinds 1881.

Europa

Noorwegen, Britse Eilanden tot in westelijke Middellandse Zee.

More information

Taxanomie details Facelina auriculata op World Register of Marine Species
Slanke ringsprietslak
Slanke ringsprietslak
Eggs
Slanke ringsprietslak
Foodname (Scientific): Hydrozoa: Tubularia indivisa e.a. species
Slanke ringsprietslak
Total observations per year
Total observations
Divespots