- Facelina bostoniensis , (Couthouy, 1838)

Length

Tot ca. 55 mm.

Karakteristieke kenmerken

Bovenste helft rhinoforen met 20-30 dunne dwarslamellen. Witte pigmentkap op top cerata maskeert cnidosac, is scherp begrensd met hooguit enkele kleine vlekjes meteen onder de kap. Wit pigment op uiteinden van rhinoforen.

Andere kenmerken

Lengte tot 55 mm. Relatief brede en actieve slak. Voorrand voet met spits uitstekende hoeken. Koptentakels veel langer dan rhinoforen. Lange, spitse cerata in tot 8 gepaarde, vaak onduidelijke clusters. Spitse kale staart.

Te verwarren met

Slanke ringsprietslak.

Kleur

Lichaam semi-transparant grijswit met een rose vlek in de kop. Uiteinde koptentakelsmet wit pigment. Op top rhinoforen onder de witte vlek een beige pigmentvlek. Op rug, tussen rhinoforen een variabele witte of lichtblauwe streep en achter rhinoforen variabele witte vlekken. Middedarmkliervertakkingen zeer variabel lichtgrijs tot donkerbruin, vuilgroen, soms nagenoeg wit. Witte streep op staart. Soms blauwe waas uitsluitend in kopgebied, niet in cerata. In Grevelingenmeer worden regelmatig nagenoeg geheel witte dieren aangetroffen.

Eikapsel

Dunne licht golvende snoer die wordt afgezet in een linksgewonden onregelmatig golvende spiraal met soms tot 8 of meer windingen op vlak substraat wordt afgezet. Met tot ca. 8.000 eitjes. Of als een kluwen op uitstekend zacht substraat. Niet te onderscheiden van eikapsel Slanke ringsprietslak.

Voedsel

Een voorkeur voor Penneschaft en Gorgelpijppoliep. Mogelijk ook vele andere soorten hydropoliepen.

Seizoen-trends

Kan het gehele jaar aangetroffen worden met een piek in winter en voorjaar. Eikapsels vooral in late winter tot vroege zomer.

Verspreiding in Nederland

Algemeen langs gehele Nederlandse kust en in Noordzee. Sinds tenminste al in 1913 in Nederland aangetroffen.

Europa

Vanaf Noorwegen, Britse Eilanden tot in Middellandse Zee

More information

Taxanomie details Facelina bostoniensis op World Register of Marine Species
Brede ringsprietslak
Brede ringsprietslak
Eggs
Brede ringsprietslak
Foodname (Scientific): Hydrozoa: Tubularia indivisa e.a. species
Brede ringsprietslak
Total observations per year
Total observations
Divespots