Privacy Statement

Eigendom

Blauwtipje.nl en de mobiele app van Blauwtipje.nl zijn gemaakt en in het bezit van Peter van Bragt en Victor Heijke.

Verzamelde gegevens

In de website worden naast de gegevens van de waarnemingen ook de inlognaam (e-mail adres) en de naam van de waarnemer geregistreerd. De gegevens van de waarnemingen worden enkel en alleen ten behoeve van wetenschappelijke en educatieve doeleinden gebruikt.

De waarnemingen worden inclusief de naam van de waarnemer gedeeld met St. Anemoon ten behoeve van de Nationale Databank Flora en Fauna.

Geuploade afbeeldingen in de website zullen alleen met nadrukkelijke toestemming en vermelding van de gebruiker gebruikt worden in andere publicaties.

In de mobiele app wordt geen gebruikers informatie verzameld. De gebruiker heeft de mogelijkheid om in de app een eigen foto te determineren. Deze gegevens worden in de app opgeslagen en niet met ons of anderen gedeeld.

Persoonlijke gegevens

De in de website gebruikte persoonsgegevens worden in geen geval door ons gebruikt of verstrekt voor commerciƫle doeleinden.

Social Media

We gebruiken in de site en de app geen commerciƫle cookies, widgets of andere middelen die uw gegevens proberen te traceren.

Ownership

Blauwtipje.nl and it's mobile app are created and fully in possession of Peter van Bragt and Victor Heijke.

Collected info

In the website we collect besides the observation info the username (e-mail adres) and the name of the observer. The observations are strictly used for educational and scientific pourposes.

The information including the name of the observer will be shared with St. Anemoon to update the Dutch Flora and Fauna database.

Uploaded images in this website will only be used in other publications with explicit agreement and mentioning of the user.

The mobile app collects no information. The user has the option to use it's own image in the determination process. These images however are not shared with us or anyone else.

Private information

De private information in the website is not used or shared for any commercial purpose.

Social Media

Both in the site and in the app we do not use any commercial cookies, widgets or whatsover that collect your information.