- Limapontia depressa , (Alder & Hancock, 1862)

Length

Tot ca. 8 mm, meestal kleiner.

Karakteristieke kenmerken

Gladde rug: geen cerata of rhinoforen. Geen koptentakels en geen verhoogde richels op de zijkanten van de kop. Kleiner dan 8 mm.

Andere kenmerken

Lengte tot 8 mm, meestal kleiner. Geen cerata of kieuwkrans. Dwarsdoorsnede lichaam enigzins platter dan bij Gekielde schorrenslak. Ogen als zwarte punten in een opvallende lichtere vlek aan weerszijden van de kop.

Te verwarren met

Gekielde schorrenslak.

Kleur

Rug licht- of donkerbruin tot zwart. De voet is lichter van kleur.

Eikapsel

Geleiachtige korte enigszins gebogen staafjes. Tot ca. 950 eitjes per eikapsel. Lijkt op eikapsel van Kwelderslak en Gekielde Schorrenslak!Nopjeswier Vaucheria

Seizoen-trends

Dieren zijn het gehele jaar aangetroffen. Minder tijdens strenge vorstperiodes en warme droge zomers. Eikapsels van april tot november.

Verspreiding Nederland

Lokaal algemeen op schorren en kwelders, in Zeeland en het Waddengebied. Boven de hoogwaterlijn. Sinds 1939 in Nederland aangetroffen.

Verspreiding Europa

Van de Baltische kust, Britse eilanden tot aan de Franse Atlantische kust.

More information

Taxanomie details Limapontia depressa op World Register of Marine Species
Schorrenslak
Schorrenslak
Eggs
Schorrenslak
Foodname (Scientific):
Schorrenslak
Total observations per year
Total observations
Divespots