- Trinchesia cuanensis , Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić, Fletcher, Malmberg. Lundin & Martynov, 2019

Length

10 mm

Karakteristieke kenmerken

De hoeken van de voorzijde van de voet steken een klein beetje en afgerond uit. Mogelijk is dit, in combinatie met de blauwe band in de bovenste helft van de cerata het enige betrouwbare diagnostische kenmerk. Onderwater of op foto's is dit kenmerk echter meestal niet of zeer slecht hekenbaar. Bij karakteristieke dieren wordt de blauwe band op de cerata aan de boven- en onderzijde begrensd door een smalle zwarte en meetal bredere oranje tot gele band. De Nederlandse naam is afgeleid van de oranje, zware en blauwe kleurbanden die op de bovenste helft van de cerata bij karakteristieke slakken aanwezig zijn. Dit kleurpatroon lijkt echter variabel te zijn. Sommige banden kunnen afwezig zijn en mogelijk soms ook overlappend met de kleurpatronen op de cerata van de Hemelsblauwe knotsslak.

Andere kenmerken

Lengte tot circa 15 mm. Hier meestal niet groter dan ruim 10 mm. De gladde cerata zijn een beetje gezwollen en hebben een semitransparante lichtoranje tot geel gekleurde uiterste punt waar de cnidosac zichtbaar is. Cerata staan in tot tien onduidelijk gepositioneerde dwarsrijen met tot circa twaalf cerata per rij. De gladde rhinoforen zijn tot 2,5 keer langer dan de korte koptentakels. Smalle voet.

Kleur

Lichaamskleur is vaak lichtgroen maar kan ook wit zijn. De middendarmkliervertakkingen zijn in de onderste helft van de cerata zichtbaar: vaak donkergrijs tot bijna zwart gekleurd, soms echter mogelijk veel lichter. Lichaam en uitsteeksels zijn vaak bedekt met hele kleine lichtgele, nauwelijks herkenbare pigmentpuntjes.

Eieren

Een kleine,korte maar ook relatief brede en stevige, witte tot vuilwitte gelatineuse band, met meer dan 300 embryo's, dat meestal in een linksgedraaide ovale cirkel van ongeveer één winding wordt afgezet op het voedsel.

Voedsel

Hydropoliepen van het geslacht Sertularella. Hier met name op S. elisii aangetroffen.

Seizoenstrend

Aangetroffen in vooral zomer en najaar, maar mogelijk gedurende een langere periode aanwezig.

Endo- en Ectoparasieten

Er is geen informatie bekend over Nederlandse waarnemingen van parasieten op deze soort.

Verspreiding in Nederland

Uitsluitend bekend van de zuidwestelijke Oosterschelde en de Kop van Walcheren. Vanaf 2012 in Nederland aangetroffen. De soort is in 2019 gesplitst in drie soorten. Twee daarvan komen voor op de Noordwest-Europese kust: Vijfbandige en Hemelsblauwe knotsslak. Door deze splitsing is momenteel nog veel onduidelijk over onderscheidende en variabele overlappende kenmerken, de huidige verspreiding en ecologie van de specifieke soorten. De voorlopige voorgestelde naam Vijfbandige knotsslak is afgeleid van het kleurenpatroon op de cerata van karakteristieke dieren.

Verspreiding in Europa

Noorwegen, Britse Eilanden, Ierland, Noordzee.

Verspreiding Wereld

Verspreidingskaart op World Register of Marine Species.

More information

Taxanomie details Trinchesia cuanensis op World Register of Marine Species
Vijfbandige knotsslak
Vijfbandige knotsslak
Eggs
Vijfbandige knotsslak
Foodname (Scientific):
Vijfbandige knotsslak
Total observations per year
Total observations
Divespots